Technické zhodnocení budovy pro uskladnění vodáckého a tábornického materiálu v areálu Oáza Hodonín

V rámci budování bezbariérového areálu pro zdravotně handicapované jsme zrekonstruovali stávající již nevyhovující objekt pro uložení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro těžce zdravotně handicapované např. mechanické a invalidní vozíky, speciální dvojkola duplex a tandem pro nevidomé a tělesně postižené, antidekubitní matrace a podložky.

V současnosti je zde skladován sportovní vodácký a tábornický materiál jak našeho sdružení, tak i hodonínských skautů a dalších mládežnických organizací. Do budovy, která byla již ve špatném stavu, zatékalo a bylo potřeba poškozenou zdravotně závadnou střechu opravit a nahradit novou krytinou. Výměnou dřevěných obvodových stěn za pevné protipožární zdivo a osazením bezpečnostními vraty se zajistilo bezpečné uložení stávajícího i dalšího nového sportovního materiálu proti zcizení. Rozdělením objektu zděnými příčkami na jednotlivé sektory se zlepšily podmínky pro uložení rozdílných druhů sportovního vodáckého a tábornického materiálu. Nezbytnou rekonstrukcí se zajistila dlouholetá funkčnost objektu, zlepšily se i hygienické podmínky pro účastníky sportovních akcí, kteří mají zde materiál uložen a zvýší se zejména i bezpečnost dětí a mládeže při manipulaci s uloženým sportovním materiálem.

Tento projekt podpořila nadace ČEZ v roce 2014 částkou 100 000.-Kč

V roce 2017 přispělo město Hodonín na vybavení objektu elektronickým zabezpečovacím zařízením částkou 15 000,- Kč.

 

Děkujeme nadaci ČEZ  a městu Hodonín za dlouholetou podporu našich projektů.

Nadace ČEZ
město Hodonín