O nás

Představuje se Vám sdružení Oáza Hodonín středisko speciálních služeb z.s., jehož posláním a hlavním druhem činnosti je zlepšování životních podmínek zdravotně handicapovaných, seniorů, dětí a mládeže, jejich vzdělávání, rehabilitace, pracovní zařazení. volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a společenské vyžití. Byla založena v říjnu roku 1993. Jsme skupina zdravotně handicapovaných osob, jenž nechce čekat, až pro nás společnost něco udělá a chceme sami přispět k řešení problémů handicapovaných osob formou péče mimo státní ústavy., podle vzoru střediska Baitestollen v Norsku a Wenkenrode v Holansku, které jsme osobně navštívili.

Naše činnost je velmi bohatá. Pořádáme vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro zdravotně handicapované, ale i pro širokou veřejnost. Organizujeme poznávací i ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. Naše úsilí je zaměřeno na co možná nejširší integraci zdravotně handicapovaných do majoritní společnosti.

Našim stěžejním úkolem je výstavba bezbariérového víceúčelového areálu v Hodoníně – Rybářích zahrnujícího vstupní budovy,centrální sklad kompenzačních pomůcek a sportovního materiálu s loděnicí, šest dvojdomků a tábořiště se zastřešeným ohništěm, který slouží nejen k ubytování těžce zdravotně postižených osob, ale i k akcím našeho spolku i jiných organizací.

Protože si vážíme finančních prostředků z grantů nadací, sponzorů a dárců z řad široké veřejnosti, z kterých je tento areál financován, všichni naši členové vykonávají svou činnost doposud bez nároku na mzdu. Tato činnost se již stala některým z nás životní náplní a posláním. Myšlenka vybudování komplexu si získala příznivce i z řad drobných živnostníků i větších firem, které svou práci v převážné míře odvádí za režijní náklady, nebo přispívají jako sponzoři.

Děkujeme tímto všem sponzorům a lidem dobré vůle, kteří nás v naší snaze podporují a všem, kteří nám v naší práci nezištně pomáhají! I malá pomoc spoluvytváří velké dílo. Pro ty co chtějí na naši činnost nebo výstavbu finančně přispět máme zřízenou veřejnou sbírku povolenou KÚ JM Kraje:

Číslo sbírkového účtu je : 862395960207/0100

Kdo má možnost přispět materiálně či osobní pomocí, můžete nás navštívit kdykoliv přímo v areálu, případně po telefonické domluvě na č. mob.: 608 149 306, nebo 518 35 28 77.

Příloha Velikost
OazaSbornik20let.pdf (8.23 MB) 8.23 MB