Bezbariérový nájezd do nově budované správní budovy.

V roce 2018 přispěla skupina ČEZ částkou 30 000,- Kč a Konto Bariéry nadace Charty 77 částkou 30 000,- Kč na vybudování bezbariérového nájezdu do nově budované správní budovy.

Sponzorům děkujeme.

Skupina ČEZ
 Konto bariéry