Žádost o příspěvek na zastřešení nové správní budovy.