Žádost o příspěvek na zastřešení nové správní budovy.

sbírka
město Hodonín