Vyřešení pozemků Oázy Hodonín

Předání symbolického šeku s částkou 140 000.-Kč poslancem parlamentu ČR Ottou Chaloupkou, za přítomnosti široké veřejnosti. Finanční dar je určen na zakoupení pozemků pod areálem Oáza.Tuto částku věnovala strana z poslaneckých náhrad, kterých se jejich poslanci zřekli ve prospěch charitativních projektů. Velmi nás potěšil jejich zájem o dosavadní práci zdravotně handicapovaných spoluobčanů, kteří tento areál nezištně budují a jejich snahu o nezávislý a svobodný život v rodinách mimo ústav. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali Věcem Veřejným za pomoc, která přišla v pravou chvíli.

Kolektiv Oázy Hodonín