Poděkování za finanční podporu a pomoc při budování areálu Oázy Hodonín z. s.