PF 2019

Hodně štěstí, zdraví, vzájemného porozumění a lásky v novém roce 2019 přejí Oázáci!!!

Děkujeme všem, kteří přispěli na zastřešení správní budovy a na vybudování bezbariérového nájezdu pro handicapované a samozřejmě i těm, kteří na zastřešení ještě přispějí.

poděkování

Odkaz na článek na webu Městského úřadu Hodonín:

http://www.hodonin.eu/oaza-hodonin-nabidne-nove-zazemi-mistnim-spolkum/d-1099158

město Hodonín