FESTIVAL TOLERANCE A SLOVÁCKÝ HUMANITÁRNÍ PLES SYMBOLICKY

OÁZA HODONÍN VÁS ZVE :

 

21. FESTIVAL TOLERANCE A SLOVÁCKÝ HUMANITÁRNÍ PLES SYMBOLICKY

 

Vážení občané, milí přátelé, kamarádi!

21. ročník festivalu Tolerance a Slováckého humanitárního plesu proběhne letos z důvodu pandemie koronaviru pouze symbolicky. Abychom projevili sounáležitost s tradicí našich plesů a festivalů, pusťme si v tuto dobu videovzpomínku na jubilejní 20. ročník festivalu Tolerance a Slováckého humanitárního plesu zveřejněnou zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Df_Qmu-0aJM

https://www.youtube.com/watch?v=HjugB75MGCU

Aby došlo k naplnění hlavního poslání Slováckého humanitárního plesu, tj. že výtěžek z akce je použit na výstavbu a provoz bezbariérového areálu pro handicapované občany- Oáza Hodonín, prosíme Vás o zakoupení symbolické vstupenky formou příspěvku na účet v KB čú.: 1654330257/0100, nebo příspěvkem do kasičky veřejné sbírky, umístěnou v obchodě potraviny Bojanka v Dolních Bojanovicích.

Děkujeme všem, kteří v těchto velmi těžkých chvílích přispějí, neboť i Oáza Hodonín je pandemií odstřižena od zdrojů svých příjmů a výtěžek z humanitárního plesu tvořil vždy jejich významnou část.

Na Vašich případných příspěvcích závisí zda budeme schopni v příštím roce dále pokračovat v tradici konání festivalu Tolerance a Slováckého humanitárního plesu a to v termínu:

20. – 23. května 2021 v Dolních Bojanovicích.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se sejdeme v lepších časech.

Zdraví kolektiv Oázy Hodonín .

 

 

Nadace ČEZ
Skupina ČEZ