Děkujeme za pomoc OÁZE

Naše občanské humanitární sdružení Oáza Hodonín se v nedávné době potýkalo s velkými problémy, kdy jsme, ne svou vinou, přišli téměř po dvaceti letech o vlastnictví pozemků pod naším areálem pro těžce zdravotně handicapované v Rybářích v Hodoníně. Jednalo se o procesní chyby města Hodonín při sepisování smlouvy v roce 1991.

Obrátili jsme se na zastupitelstvo města se žádostí o navrácení těchto pozemků již dříve nám darovaných do opětovného našeho vlastnictví. Velmi nás potěšil zájem zastupitelů za Stranu zelených a nezávislých, kteří se zajímali nejen o problematiku pozemků, ale i o dosavadní práci a snahu handicapovaných občanů, kteří tento areál nezištně budovali.

Vážení spoluobčané, na zakoupení pozemků jsme nutně potřebovali finanční prostředky v částce cca 145 000,– Kč. Na základě naší výzvy o veřejnou sbírku pro zakoupení těchto pozemků, reagoval zejména zastupitel za Stranu zelených JUDr. Vítězslav Krabička, který nejenom, že vyzval ostatní zastupitele o poskytnutí finančního daru, ale i jako sám jediný zastupitel tento dar v částce 3 000,– Kč nám poskytl. Spoluobčané, nejenom z Vašich finančních prostředků, ale zejména za velmi účinné pomoci místní organizace Věcí veřejných, která nám uhradila celou požadovanou kupní cenu, jsme mohli získat pozemky pod naším areálem zpět do vlastnictví a darované finanční prostředky použít na další zvelebování tohoto areálu.

Chtěl bych touto formou jménem občanského humanitárního sdružení Oáza Hodonín, poděkovat zastupitelům města za Stranu zelených, zejména JUDr. Vítězslavu Krabičkovi, který nejen na zastupitelstvu účinně obhajoval naše práva vůči nespravedlnosti, která se nám stala, ale který vedle finančního daru nám i velmi účinně pomáhal s právní dokumentací a s možným právním řešením problému, do kterého jsme se, ne naší vinnou, dostali.

Pevně věříme, že tito naši zastupitelé za Stranu zelených, nezávislých a nově za Věci veřejné, budou námi občany zvoleni do zastupitelstva města a že i nadále budou nás handicapované občany v naší činnosti plně podporovat.

Ještě jednou Vám děkujeme.

Za Oázu Hodonín
Mgr. Josef Černý
Předseda