21. FESTIVAL TOLERANCE A SLOVÁCKÝ HUMANITÁRNÍ PLES SYMBOLICKY

Vážení občané, milí přátelé, kamarádi!

Tento víkend - to je 6. a 7.listopadu 2020 si společně připomeneme 21. ročník festivalu Tolerance a Slováckého humanitárního plesu, který měl  letos z důvodu pandemie koronaviru proběhnout v tomto náhradním termínu. Z důvodů pokračování pandemie proběhne pouze symbolicky. 

Nyní Vám nabízíme ke zhlédnutí jako videovzpomínku celé DVD loňského 20. ročníku festivalu Tolerance zveřejněnou zde:

https://www.youtube.com/watch?v=MBLEsozg838&feature=youtu.be

DVD z 20. Slováckého humanitárního plesu bohužel není možno na youtube zveřejnit, neboť taneční skupiny použily při svých vystoupeních jako doprovod hudebních děl chráněných zákony o autorských právech.

Zde ještě jednou odkazy na zkrácená videa z plesu a festivalu:

https://www.youtube.com/watch?v=Df_Qmu-0aJM

https://www.youtube.com/watch?v=HjugB75MGCU

Těší nás velký zájem o tuto symbolickou akci a děkujeme všem, kteří v těchto těžkých chvílích již přispěli, či přispějí zakoupením symbolické vstupenky formou příspěvku na účet v KB č. ú.: 1654330257/0100 nebo příspěvkem do kasičky veřejné sbírkyumístěné v obchodě potraviny Bojanka v Dolních Bojanovicích, aby tak došlo k naplnění hlavního poslání Slováckého humanitárního plesu, tj. že výtěžek z akce je použit na výstavbu a provoz bezbariérového areálu pro handicapované občany - Oáza Hodonín, neboť i Oáza Hodonín je pandemií odstřižena od zdrojů svých příjmů a výtěžek z humanitárního plesu tvořil vždy jejich významnou část.

Na Vašich případných příspěvcích závisí zda budeme v příštím roce schopni dále pokračovat v tradici konání festivalu Tolerance a Slováckého humanitárního plesu a to v termínu:

20. - 23. května 2021 v Dolních Bojanovicích.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se sejdeme v lepších časech.

Zdraví kolektiv Oázy Hodonín.

 
Nadace ČEZ
Skupina ČEZ